để thành công, lâm minh chánh, tăng tốc để thành công, kiếm tiền và làm giàu, học kinh doanh, học hay, khóa học hay

dethanhcong.vn do doanh nhân - tác giả Lâm Minh Chánh sở hữu và quản lý.

Khóa học Người đi làm chuyên nghiệp

Nội dung chính của khóa học “Để thành công – dành cho người đi làm chuyên nghiệp”

 

- Quản trị cuộc đời, quản trị bản thân.

- Những nguyên lý, mô thức của những người thành công

- Công thức KASH - Kiến thức, thái độ, kỹ năng, Thói quen -  của một người làm Thuê thành công

- Phân tích SWOT - Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Hiểm họa của cá nhân Học viên trong vai trò một nhân viên, người làm thuê chuyên nghiệp.

- Bản thân (Học viên) cần làm gì để thành một nhân viên, người làm thuê thành công?

 

Thời gian học: 1 ngày

Chi phí: 1,000,000 (Một triệu VN đồng).

Cuối khóa học, nếu không hài lòng về khóa học – vì bất cứ lý do gì – học viên sẽ được hoàn trả toàn bộ học phí.

Lịch các lớp học:  6/12/2014, 3/1/2015

Địa điểm: Trường Doanh Chủ,  Lầu 2 – Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 643 Điện Biên Phủ Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Đăng ký lớp:  Học viên đăng ký online, nhân viên sẽ gọi điện để xác nhận và hướng dẫn / tư vấn chi tiết. 

Hoặc học viên có thể gọi: số điện thoại: (08) 6293 4986


 

facebook youtube linkedin

Đăng ký khóa học

Các khóa học “ĐỂ THÀNH CÔNG” dành cho:

Người làm thuê chuyên nghiệp

Nội dung chính của khóa học “Để thành công – dành cho người đi làm chuyên nghiệp”

 

- Quản trị cuộc đời, quản trị bản thân.

- Những nguyên lý, mô thức của những người thành công

- Công thức KASH - Kiến thức, thái độ, kỹ năng,...

Mới khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ

Nội dung chính của khóa học “Để thành công – dành cho người mới khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ”

 

- Quản trị cuộc đời, quản trị bản thân.

- Những nguyên lý, mô thức của những người thành công.

- Công thức KASH - Kiến thức, thái...

Chuyên viên kinh doanh

Nội dung chính của khóa học “Để thành công – dành cho chuyên viên kinh doanh”

 

- Quản trị cuộc đời, quản trị bản thân

- Những nguyên lý, mô thức của những người thành công

- Công thức KASH - Kiến thức, thái độ, kỹ năng,...

Quản lý cấp trung

Nội dung chính của khóa học “Để thành công – dành cho quản lý cấp trung”

 

- Quản trị cuộc đời, quản trị bản thân

- Những nguyên lý, mô thức của những người thành công

- Công thức KASH - Kiến thức, thái độ, kỹ năng,...