để thành công, lâm minh chánh, tăng tốc để thành công, kiếm tiền và làm giàu, học kinh doanh, học hay, khóa học hay

dethanhcong.vn do doanh nhân - tác giả Lâm Minh Chánh sở hữu và quản lý.

Thái độ

Thái độ quyết định tất cả

2014-10-28

Thái độ quyết định tất cả

Thành công không phải là một yếu tố bẩm sinh, thành công là một quá trình nỗ lực bền bỉ. Đó là sự đeo bám mục tiêu và khao khát thực hiện ước mơ. Mặc dù tiềm năng của mỗi người là như nhau nhưng cách tư duy, thái độ ứng xử cuộc sống khác nhau đã làm cho cuộc đời mỗi người khác nhau.

9 Bí Quyết Duy Trì Thái Độ Sống Tích Cực

2014-09-20

9 Bí Quyết Duy Trì Thái Độ Sống Tích Cực

Một thái độ sống tích cực sẽ có tác dụng giúp bạn học được các kỹ năng cần thiết để thành công. Có và duy trì được một thái độ tích cực là yếu tố rất quan trọng để thành công trong công việc và cuộc sống

Duy Trì Sự Tích Cực Trong Môi Trường Tiêu Cực

2014-09-20

Duy Trì Sự Tích Cực Trong Môi Trường Tiêu Cực

Một nhân viên tâm sự với bạn rằng, đôi khi trong môi trường làm việc anh ta gặp phải những đồng nghiệp có thái độ và hành vi tiêu cực. Nhân viên này nhận thức được một thực tế là cả sự tích cực và tiêu cực đều có tính lây lan, nhưng sự tiêu cực thường lây lan nhanh hơn. Anh ta đã xin bạn một lời khuyên.

10 câu trích dẫn về sự kiên trì và lòng đam mê

2014-09-10

10 câu trích dẫn về sự kiên trì và lòng đam mê

Không có gì trên thế giới này có thể thay thế kiên trì được. Tài năng cũng sẽ không thay được; chẳng lạ gì những người tài năng mà thất bại. Thiên tài cũng sẽ không; thiên tài không được tưởng thưởng gần như ai cũng biết. Học vấn cũng không; thế giới này đầy rẫy những người thất nghiệp có học thức. Kiên trì cùng quyết tâm là vạn năng! – Calvin Coolidge

Bài mới nhất

Thái độ quyết định tất cả

Thái độ quyết định tất cả

Thành công không phải là một yếu tố bẩm sinh, thành công là một quá trình nỗ lực bền bỉ. Đó là sự đeo bám mục tiêu và khao khát thực hiện ước mơ. Mặc dù tiềm năng của mỗi người là như nhau nhưng cách tư duy, thái độ ứng xử cuộc sống khác nhau đã làm cho cuộc đời mỗi người khác nhau.

9 Bí Quyết Duy Trì Thái Độ Sống Tích Cực

9 Bí Quyết Duy Trì Thái Độ Sống Tích Cực

Một thái độ sống tích cực sẽ có tác dụng giúp bạn học được các kỹ năng cần thiết để thành công. Có và duy trì được một thái độ tích cực là yếu tố rất quan trọng để thành công trong công việc và cuộc sống

Duy Trì Sự Tích Cực Trong Môi Trường Tiêu Cực

Duy Trì Sự Tích Cực Trong Môi Trường Tiêu Cực

Một nhân viên tâm sự với bạn rằng, đôi khi trong môi trường làm việc anh ta gặp phải những đồng nghiệp có thái độ và hành vi tiêu cực. Nhân viên này nhận thức được một thực tế là cả sự tích cực và tiêu cực đều có tính lây lan, nhưng sự tiêu cực thường lây lan nhanh hơn. Anh ta đã xin bạn một lời khuyên.

Bài đọc nhiều nhất

10 câu trích dẫn về sự kiên trì và lòng đam mê

10 câu trích dẫn về sự kiên trì và lòng đam mê

Không có gì trên thế giới này có thể thay thế kiên trì được. Tài năng cũng sẽ không thay được; chẳng lạ gì những người tài năng mà thất bại. Thiên tài cũng sẽ không; thiên tài không được tưởng thưởng gần như ai cũng biết. Học vấn cũng không; thế giới này đầy rẫy những người thất nghiệp có học thức. Kiên trì cùng quyết tâm là vạn năng! – Calvin Coolidge

Thái độ quyết định tất cả

Thái độ quyết định tất cả

Thành công không phải là một yếu tố bẩm sinh, thành công là một quá trình nỗ lực bền bỉ. Đó là sự đeo bám mục tiêu và khao khát thực hiện ước mơ. Mặc dù tiềm năng của mỗi người là như nhau nhưng cách tư duy, thái độ ứng xử cuộc sống khác nhau đã làm cho cuộc đời mỗi người khác nhau.

9 Bí Quyết Duy Trì Thái Độ Sống Tích Cực

9 Bí Quyết Duy Trì Thái Độ Sống Tích Cực

Một thái độ sống tích cực sẽ có tác dụng giúp bạn học được các kỹ năng cần thiết để thành công. Có và duy trì được một thái độ tích cực là yếu tố rất quan trọng để thành công trong công việc và cuộc sống

Các bài khác cùng thể loại

9 Bí Quyết Duy Trì Thái Độ Sống Tích Cực

9 Bí Quyết Duy Trì Thái Độ Sống Tích Cực

Một thái độ sống tích cực sẽ có tác dụng giúp bạn học được các kỹ năng cần thiết để thành công. Có và duy trì được một thái độ tích cực là yếu tố rất quan trọng để thành công trong công việc và cuộc sống

Duy Trì Sự Tích Cực Trong Môi Trường Tiêu Cực

Duy Trì Sự Tích Cực Trong Môi Trường Tiêu Cực

Một nhân viên tâm sự với bạn rằng, đôi khi trong môi trường làm việc anh ta gặp phải những đồng nghiệp có thái độ và hành vi tiêu cực. Nhân viên này nhận thức được một thực tế là cả sự tích cực và tiêu cực đều có tính lây lan, nhưng sự tiêu cực thường lây lan nhanh hơn. Anh ta đã xin bạn một lời khuyên.

10 câu trích dẫn về sự kiên trì và lòng đam mê

10 câu trích dẫn về sự kiên trì và lòng đam mê

Không có gì trên thế giới này có thể thay thế kiên trì được. Tài năng cũng sẽ không thay được; chẳng lạ gì những người tài năng mà thất bại. Thiên tài cũng sẽ không; thiên tài không được tưởng thưởng gần như ai cũng biết. Học vấn cũng không; thế giới này đầy rẫy những người thất nghiệp có học thức. Kiên trì cùng quyết tâm là vạn năng! – Calvin Coolidge